Stichting Almelose Platbodems

Wat willen wij?

  • Het in de vaart houden van een(Almelose) turfpraam om rondvaarten te organiseren op
    Almeloos water.
    Dit om cultuurhistorie van de oorspronkelijke Almelose binnenhaven te laten herleven en om,
    nu het water weer terug gebracht is in de stad, om levendigheid aan dit water te verlenen.
  • Het samenstellen van een groep gekwalificeerde vrijwilligers die vaarten verzorgen.
  • Het verzorgen van rondvaarten in de periode april tot oktober.