Skip to main content

ANBI gegevens

Bij deze de ANBI gegevens (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Stichting Almelose Platbodems.

Onze stichting heeft van de belastingdienst op 28 juni 2017 de “culturele  ANBI -status ontvangen”.

Wij kunnen dat op onze flyers vermelden middels het teken van de ANBI, witte letters op blauwe ondergrond, 

zie daarvoor de meegezonden flyer.

Voor donateurs en sponsoren is deze ANBI status  van groot belang :

Een gift  aan een culturele ANBI valt in een gunstig fiscaal regime.

Bij het berekenen van de aftrek , mag u die aftrek met 25% verhogen tot maximaal € 1250.

Voor niet periodieke giften geldt een drempel van 1% van  uw drempelinkomen.

Voor periodieke giften gedurende minimaal 5 jaar gelden gunstiger regelingen.

Voor informatie , zie de website van de belastingdienst. (www.belastingdienst.nl/anbi )