Skip to main content

Historisch vaarwater

De rode stippellijn is de Almelose Aa tot 1476, toen is de bocht
afgesneden. Deze waterlopen hadden een belangrijke functie
voor Almelo als overslagplaats van allerlei goederen.