Skip to main content

Noodzakelijke voorzieningen

 1. Doorvaarthoogte bruggen 1.50 meter minimaal
 2. Botenloods aan de kant van de parkeergarage
 3. Aanlegsteiger
 4. Doorvaarthoogte bruggen
  Het belangrijkste voor de mogelijkheid te varen zijn de hoogte en de breedte van de bruggen.
  Ideaal zou zijn dat de praam kan varen zonder dat de bruggen geopend moeten worden. De hoogte van de bruggen moet dan 1.50 meter zijn en
  de doorvaartbreedte van de bruggen 3 meter. Bij nieuw aan te brengen bruggen, zoals de brug naar het stadhuis (vroeger Brug bij Vermeulen
  geheten) is het van belang dat hier rekening mee wordt gehouden.
  De bestaande bruggen, zoals de Javabrug, de Eilandbrug en de Dollegoorbrug kunnen volgens afspraak met de havenmeester geopend worden.
  Bij wijziging van deze bruggen is het zaak te komen tot minimale doorvaarthoogten.
 5. Botenloods
  Door architect H. Kleisen is een botenloods ontworpen tegenover de ingang van de ‘stadshaven’.
  Een loods is noodzakelijk ivm het behoud van de praam. Behalve voor onderhoud kan de praam het hele jaar in het water liggen, maar moet dan
  wel overdekt zijn. Een loods zal ook beschermen tegen vandalisme en geeft de mogelijkheid voorzieningen voor passagiers aan te brengen.
 6. Aanlegsteiger
  Voor het veilig van en aan boord gaan is een voldoende stevige en op juiste hoogte aangebrachte aanlegsteiger nodig.
  Zolang er nog geen botenloods bestaat zou deze vast aangebracht kunnen worden, waarbij de steiger dan later in de loods wordt opgenomen.