Skip to main content

Varen in de buurt

Sinds de jaren tachtig is men in Rijssen en Enter met succes actief met het opnieuw in de vaart brengen van houten zompen.
In Rijssen ligt sinds 1986 in een botenloods de boot: de Regt door Zee, een houten zomp, waarmee tochten gemaakt worden en sinds enige jaren is een mooie werf verschenen in het vroegere schippersdorp Enter. Sinds kort is er een loods met houten zomp in Hellendoorn.
Zji varen op de rivier de Regge die door het waterschap weer hersteld wordt in zijn oude waterloop met vele meanders.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de Regionale Stichting ´Enterse Zomp` met medewerking van de plaatsen Enter (gemeente Wierden), gemeente Rijssen-Holten en gemeente Hellendoorn.
Dit opnieuw een schip voor vaartochten beschikbaar te stellen is een doorslaand succes en bewijst dat in een gebied met kleine waterwegen toeristische vaart mogelijk is. In de rivier de Regge zijn inmiddels een tweetal overtomen aangelegd waarmee een zomp via een rijdende lorrie hoogteverschil kan overbruggen. Op de landschappelijke inrichting heeft deze zompenvaart ook een positieve werking.
Ook in Almelo kan vanwege haar ligging aan de Zijtak Twentekanaal en het kanaal Almelo – de Haandrik recreatief gevaren worden. Dit zal het
belang van het water in de stad met de geplande haven voorbij het stadhuis benadrukken.

Woordenlijst

Praam:      ijzeren Drents – Overijssels vrachtscheepje, voornamelijk gebruikt voor turftransport.
Zomp:        historisch houten Overijssels vrachtschip.
Overtoom: kunstwerk om schepen over hoogteverschillen in rivieren en kanalen te krijgen.
Regge:        rivier in Overijssel waarbij de vroegere meanders hersteld worden.
Botteloef:   korte ijzeren boegspriet bij klein vaartuig (zoals bij zeilende praam)
Bomen:       voortbewegen van een schip middels een vaarboom.
Zeel:            tuig waarin mens of paard liep over de wal om te kunnen ‘jagen’.
Jagen:         voortbewegen van schip middels een lijn naar de wal, waaraan door mens of dier getrokken werd.

De opzet van de stichting is om vanuit de haven van Almelo niet- commerciële vaartochten te organiseren met belangstellenden.
Dit kan bereikt worden door vrijwilligers , die deze vaartochten verzorgen, in te zetten.
Bij elke vaarttocht worden 2 vrijwilligers ingezet, de ‘schipper’ bij voorkeur met vaarbewijs en een scheepsmaat.
Naast de inzet van veel mensen, zijn er ook veel materiele zaken noodzakelijk :

Geschikte boot
Aanlegsteiger
Botenloods

1. Wij hebben dit jaar een geschikte boot gevonden, in de vorm van een ‘praam’ .
Deze praam is voorzien van een inboard dieselmotor, mast en zeilen. We zijn nu (najaar 2016) bezig de boot zo aan te passen , dat er veilig met
8-12 passagiers mee gevaren kan worden, ook onder zeil. Daartoe moet rekening worden gehouden met de (beperkte) brughoogten en met de
mogelijkheid de mast veilig op te kunnen zetten.
2. Met behulp van de gemeente Almelo heeft de praam een mooie plaats gekregen de Almelose centrumhaven . Bij de uitvoering van vaartochten heeft een eigen steiger de voorkeur.
De gemeente heeft er in toegestemd om een steiger te plaatsen aan de kant van het station.
Deze steiger zal op betonnen palen geplaatst moeten worden zodanig dat er in de toekomst een botenloods op geplaatst kan worden.
3. Botenloods. De architect Herman Kleisen heeft de steiger zo ontworpen , dat er later de loods overheen gezet kan worden. De betonnen palen moeten het gewicht van de praam -4000 kg- kunnen dragen, om in de winter de praam boven water te tillen.

Sociale betekenis van het project

Tot nu toe heeft de jonge stichting 15 vrijwillige schippers en scheepsmaatjes , die zich spontaan hebben aangemeld..
Voor de aanleg van de steiger en de loods wil de Stichting een beroep doen op (bouwkundige) hulp van de afdeling bouwkunde van het ROC Almelo. Hiermee hopen wij de kosten beperkt te houden.
Jonge mensen in opleiding bij het ROC uit de regio Almelo komen dan in aanraking met (bescheiden) recreatieve scheepvaart en alles wat
daar mee samenhangt..
De ervaring leert dat jonge mensen in opleiding enthousiast mee werken aan een dergelijk project, een project waar veel verschillende facetten
aan zitten , zoals : kostenberekeningen, ontwerpen en uitvoering.
In de wat verder gelegen toekomst kan het project ook voor educatieve doeleinden worden gebruikt.

 

Sponsorbijdragen

Aangezien alles met beperkte middelen uitgevoerd moet worden , hopen wij op (sponsor-) bijdragen.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en er bestaan voor vrijwilligers, bestuur en medewerkers geen kostenvergoedingen. Van scheepsmaat tot
architect, allen werken zonder vergoeding mee.

www.praam almelo.nl tnv stichting almeloseplatbodems

IBAN: NL31 RABO 0102 260 583